اخبار برگزیده

ناجی ترانه ها منو به واژه ها ببر

ساعت یک نصف شب میشود، میخواهی بخوابی اما نمیتوانی، بی قراری دارد امانت را میبرد . و فکر میکنی دیگر همه چیز تمام شده. خواهرت را صدا می کنی و یکهو اشک ها راهشان را باز میکنند.  حال و روزت را میبیند بلندت می کند میبرد در شهر میگرداندت. بستنی به خوردت می دهد، آنقدر شوخی میکند که یادت می رود بی قرار بوده ای.

دیشب حالم به اندازه ای که میتواند به بی نهایت میل کند بد شد!یک حالِ بد عجیب و غریب که نمی دانی برای چه بوده اصلا و از کجا سرو کله اش پیدا شده .و چقدر خوب است آدم بعضی موقع های را دارد که با دوقطره اشکت دست بکار شود و نجاتت دهد.

پر بغضن جمعه های ناگزیر و بی صدام / خیلی خسته م باورم کن دنیا زندونه برام


ناجی ترانه ها منو به واژه ها ببر

ناجی ترانه ها منو به واژه ها ببر

ناجی ترانه ها منو به واژه ها ببر

 


منبع این نوشته : منبع